• Ubezpieczenie na życie

  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

  Gwarancja spłaty rat leasingowych  za Leasingobiorcę.

  • zabezpieczenie Leasingobiorcy i jego rodziny przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych zdarzeń

  • spłata czynszów leasingowych podczas pobytu w szpitalu, do 6 m-cy w okresie trwania umowy

  • w przypadku śmierci spłata wszystkich czynszów leasingowych do końca trwania umowy

  • łatwość przystąpienia do ubezpieczenia, wystarczy podpisać „deklarację zgody”, która jest częścią protokołu zdawczo-odbiorczego

  • składka płatna w czynszach leasingowych

  • w ramach jednej umowy leasingowej ubezpieczeniem mogą być objęte trzy osoby

  • gwarancja wypłaty podwójnego świadczenia w razie zgonu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym. Nadwyżka pozostająca po spłacie umów leasingowych zostanie wypłacona spadkobiercom Leasingobiorcy lub, gdy ubezpieczony był członek zarządu/wspólnik, podmiotowi gospodarczemu jako Leasingobiorcy

  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy skontaktować się z Centrum Obsługi Szkód EFL Finance pod numerem tel.: 801 08 07 07 lub 71 769 31 31 lub fax. 71 377 14 37

 • Ubezpieczenie na życie
   
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne

Assistance
Assistance

GAP
GAP

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie

Ochrona prawna
Ochrona prawna