• Ubezpieczenie komunikacyjne

  OC/AC/NNW – PZU S.A. UNIQA TU S.A.

  • ubezpieczenia roczne lub wieloletnie, które gwarantuje niezmienną składkę przez cały okres leasingu bez konieczności wznowień

  • przyjazna procedura szkodowa i pokrycie kosztów oryginalnych części zamiennych

  • zniżki za bezszkodową jazdę

  • ubezpieczenie pojazdu od wartości netto, brutto lub netto + 50% VAT

  • brak jakichkolwiek udziałów własnych (także potrąceń amortyzacyjnych); w szczególności nie są stosowane udziały własne związane z wiekiem kierowcy czy niezastosowaniem się do przepisów ruchu drogowego

  • ubezpieczenie uwzględnia brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie może pomniejszać sumy ubezpieczenia, czyli w przypadku zaistnienia szkody wartość, na jaką ubezpieczone jest auto nie ulega zmianie

  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy kontaktować się z Centrum Alarmowym Assistance IPA pod numerem tel.: 605-335-335, (022) 575-93-38

 • Ubezpieczenie komunikacyjne
   
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne

Assistance
Assistance

GAP
GAP

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie

Ochrona prawna
Ochrona prawna