• Ubezpieczenie GAP

  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

  Zabezpiecza różnicę pomiędzy wartością zakupu, a wartością rynkową pojazdu 
w dniu szkody. Gwarancja pełnej ochrony pojazdu pozwala bez wysiłku spłacić raty.

  • ubezpieczenie EFL GAP chroni to czego nie chroni polisa AC – utratę wartości samochodu

  • produkt przeznaczony dla samochodów osobowych, societé, dostawczych o ładowności do 2 ton. oraz ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton

  • ubezpieczeniem może zostać objęty pojazd, którego wiek  wraz z okresem, na jaki zawarta została umowa leasingu nie przekracza 10 lat

  • może być wykupione zarówno do pakietu OC/AC/NNW zawartego w EFL jak również do polis indywidualnych

  • duże limity odszkodowania – do 200 000 zł

  • w przypadku gwarantowanej sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia AC w okresie 6 lub 12 miesięcy Ubezpieczyciel gwarantuje świadczenie dodatkowe, które będzie wypłacone na rzecz nowej umowy leasingu
 • Ubezpieczenie GAP
   
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne

Assistance
Assistance

GAP
GAP

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie

Ochrona prawna
Ochrona prawna