• Ubezpieczenie ochrona prawna

  Concordia Polska TUW

  Ubezpieczenie ochrony i asysty prawnej dla nowych i używanych pojazdów oraz maszyn będących przedmiotem umów leasingowych. Ubezpieczonemu przysługuje swobodny wybór Kancelarii Prawnej, która będzie reprezentować jego interesy.

  • w przypadku pojazdów, w ramach ubezpieczenia, ochronie podlega leasingobiorca jako kierowca lub pasażer dowolnego pojazdu; jako pieszy, rowerzysta lub pasażer prywatnych i publicznych środków komunikacji, każdy kierowca i pasażer leasingowanego pojazdu

  • w przypadku maszyn leasingobiorca jako posiadacz i użytkownik leasingowanej maszyny

  • Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje m.in.: wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, opłaty sądowe, koszty świadków i biegłych, koszty poniesione przez stronę przeciwną, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, koszty tłumaczeń, koszty przejazdu do sądu zagranicznego, konsultacje prawne, a także opinie prawne

  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy skontaktować się z CONCORDIA POLSKA pod nr tel.: (022)575-93-21

 • Ubezpieczenie ochrona prawna
   
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne

Assistance
Assistance

GAP
GAP

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie

Ochrona prawna
Ochrona prawna