• Terminowe zakończenie umowy

  • wraz z ostatnią ratą leasingową należy opłacić kwotę depozytu gwarancyjnego, jest to równowartość kwoty wykupu netto (podatek Vat od wykupu płatny jest w późniejszym terminie)

  • około 20 dni przed terminem zakończenia umowy wysyłana jest korespondencja informacyjna z deklaracją wykupu, z próbnym wydrukiem FV (dotyczy pojazdów) oraz wykazem kwot do zapłaty (znajdzie się na nim również VAT od wcześniej zapłaconego depozytu)

  • po odesłaniu wskazanych w piśmie informacji oraz uregulowaniu wymaganych opłat umowa zostaje rozliczona

  • nie ma możliwości wystawienia FV z datą wcześniejszą niż data zakończenia umowy, taka czynność kwalifikuje zakończenie umowy na przedterminowe i wiąże się z procedurą wcześniejszego zakończenia umowy

  • FV wykupu w przypadku pojazdu wraz z pozostałymi dokumentami samochodu zostaje wysłana do Leasingobiorcy listem poleconym w przypadku maszyn listem zwykłym. Istnieje możliwość wysyłki kurierem za dodatkową opłatą

  • w sprawie terminowego zakończenia umowy skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: DOK-terminowe-zakonczenie-umowy@nullefl.com.pl
 • Wcześniejsze zakończenie umowy

  • W każdym momencie trwania umowy leasingu możliwe jest jej zakończenie, wysokość opłaty za czynność administracyjną określa TOiP

  • W leasingu kapitałowym wartość sprzedaży przedmiotu leasingu równa jest kwocie pozostałej do spłaty plus opłata za przeniesienie prawa własności

  • W leasingu operacyjnym sposób wyliczenia wartości sprzedaży zależy od momentu w którym umowa jest zakańczana. Jeżeli upłynął normatywny okres amortyzacji dla danego przedmiotu leasingu (40%) to zawarta umowa wg ustawy podatkowej jest umową leasingu operacyjnego. W przypadku pojazdów jest to 20% rocznie, w przypadku urządzeń chłodniczych 10% rocznie. Po okresie 2 lat dla pojazdów a 4 dla urządzeń chłodniczych umowę można rozliczyć po kwocie pozostałych do spłaty rat wraz z wartością wykupu. Jeżeli umowa jest zakańczana przed upływem normatywnego okresu amortyzacji zostaje dokonana wycena przedmiotu leasingu a wykup następuję albo po cenie rynkowej albo po wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty, w zależności która jest wyższa.

  • Umowę można zakończyć poprzez wykup na osobę prywatną lub firmę, porównywana jest wówczas wartość z wyceny przedmiotu leasingu oraz wysokość pozostałego do spłaty zobowiązania i umowa zostaje rozliczona po kwocie wyższej

  • W sprawie wcześniejszego zakończenia umowy skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: DOK-wczesniejsze-zakonczenie-umowy@nullefl.com.pl
 
Faktura
Faktura

Harmonogram
Harmonogram

Zmiany w umowie
Zmiany w umowie

Zakończenie umowy
Zakończenie umowy

Dokumenty i oświadczenia
Dokumenty i oświadczenia

Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji