• Zmiana harmonogramu

  • następuje w ramach aktywnej umowy leasingowej i nie powoduje wydłużenia jej trwania

  • zmiany można dokonać z tytułu: skrócenia umowy, nadpłaty części kapitału, obniżenia rat (do kwoty nie mniejszej, niż odsetki), zmiana wysokości depozytu (z większego na mniejszy)

  • w sprawie zmiany harmonogramu skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianaharmonogramu@nullefl.com.pl
 • Harmonogram w rozbiciu o kapitał odsetkowy

  • pokazuje rozbicie raty leasingowej na część kapitałową i część odsetkową. Pokazuje również terminy płatności rat oraz (w umowach opartych o zmienną stopę procentową) – stopę procentową WIBOR/LIBOR/EURIBOR użytą do wyliczenia raty

  • w sprawie zmiany harmonogramu skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianaharmonogramu@nullefl.com.pl
 • Zmiana terminu płatności

  • dokonanie zmiany terminu płatności może być zrealizowane w obrębie jednego miesiąca (np. z 1 na 15 dzień miesiąca)

  • w sprawie zmiany harmonogramu skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianaharmonogramu@nullefl.com.pl
 • Rozłożenie depozytu na raty

  • leasingobiorca może rozłożyć w czasie jednorazowe obciążenie

  • przedłużenie umowy wymaga sporządzania aneksu w formie pisemnej

  • minimalna kwota depozytu jaką można rozłożyć na raty to 5000 zł

  • wniosek należy złożyć co najmniej miesiąc przed terminowym zakończeniem umowy

  • w sprawie zmiany harmonogramu skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianaharmonogramu@nullefl.com.pl
 • Leasing swobodny

  • umożliwia Leasingobiorcy samodzielną zmianę wysokości rat leasingowych za pomocą Portalu Klienta

  • usługa dostępna dla umów zawieranych na stopie zmiennej w PLN, o wartości finansowanego przedmiotu netto do 500.000 PLN

  • w każdym roku trwania umowy można dokonać maksymalnie 6 zmian

  • w sprawie zmiany harmonogramu skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianaharmonogramu@nullefl.com.pl
 
Faktura
Faktura

Harmonogram
Harmonogram

Zmiany w umowie
Zmiany w umowie

Zakończenie umowy
Zakończenie umowy

Dokumenty i oświadczenia
Dokumenty i oświadczenia

Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji