• Duplikat faktury Vat

  • dokument wystawiany jest maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia informacji o zagubieniu dokumentu

  • w przypadku aktywnej usługi e-Faktura duplikat jest zamieszczany tego samego dnia na Portalu Klienta.

  • w przypadku nieaktywnej usługi e-Faktura, duplikat jest wysyłany listem ekonomicznym [zwykłym] w następnym dniu roboczym

  • w sprawie duplikaty faktury skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail sekcja-fakturowania@nullefl.com.pl
 • Faktura zbiorcza

  • zebranie płatności Klienta z wielu umów leasingowych na jednej fakturze

  • usługa przeznaczona dla Klientów posiadających co najmniej dwie aktywne umowy leasingu operacyjnego (zawarte w tej samej walucie)

  • faktura zbiorcza powoduje wyłączenie usługi e-faktura, otrzymanie dokumentu możliwe tylko w wersji papierowej, pocztą

  • w sprawie faktury zbiorczej skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail zmianaharmonogramu@nullefl.com.pl
 • Przesunięcie terminu płatności

  • usługa polega na przeniesieniu terminu płatności raty leasingowej na kolejny miesiąc

  • w kolejnym miesiącu po dokonaniu zmiany wymagana jest płatność dwóch rat leasingowych

  • nie następuje wydłużenie umowy leasingowej

  • W sprawie przesunięcia terminu płatności skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail zmianaharmonogramu@nullefl.com.pl
 
Faktura
Faktura

Harmonogram
Harmonogram

Zmiany w umowie
Zmiany w umowie

Zakończenie umowy
Zakończenie umowy

Dokumenty i oświadczenia
Dokumenty i oświadczenia

Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji