• Faktoring, gwarancja terminowych płatności.

  • możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego

  • elastyczne finansowanie, które dostosowuje się do zmian wielkości obrotu

  • możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora

  • sprzedaż towarów i usług z dłuższymi terminami płatności

  • dedykowana dla firm prowadzących pełną księgowość
 • Faktoring