• Ubezpieczenie komunikacyjne

  OC/AC/NNW – PZU S.A. UNIQA TU S.A.

  • ubezpieczenia roczne lub wieloletnie, które gwarantuje niezmienną składkę przez cały okres leasingu bez konieczności wznowień

  • przyjazna procedura szkodowa i pokrycie kosztów oryginalnych części zamiennych

  • zniżki za bezszkodową jazdę

  • ubezpieczenie pojazdu od wartości netto, brutto lub netto + 50% VAT

  • brak jakichkolwiek udziałów własnych (także potrąceń amortyzacyjnych); w szczególności nie są stosowane udziały własne związane z wiekiem kierowcy czy niezastosowaniem się do przepisów ruchu drogowego

  • ubezpieczenie uwzględnia brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie może pomniejszać sumy ubezpieczenia, czyli w przypadku zaistnienia szkody wartość, na jaką ubezpieczone jest auto nie ulega zmianie

  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy kontaktować się z Centrum Alarmowym Assistance IPA pod numerem tel.: 605-335-335, (022) 575-93-38

 • Ubezpieczenie komunikacyjne
 
 • Dokumenty do pobrania – PZU

  • Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco w PZU – załącznik 1

  • Zmiana do OWU PZU Auto Casco

  • Wyciąg z umowy generalnej PZU – załącznik 2

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w PZU S.A. – załącznik 3

  • Zmiana do OWU NNW kierowcy

  • Ogólne Warunku Ubezpieczenia PZU Auto Pomoc – załącznik 4

  • Zmiana do OWU PZU Auto Pomoc

  • Ogólne Warunku Ubezpieczenia PZU Auto Szyba – załącznik 5

  • Zmiana do OWU PZU Auto Szyba
 • Dokumenty do pobrania – UNIQA

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco Uniqa (od 01.04.2016)

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Uniqa (od 01.04.2016)

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24 service Uniqa (od 01.04.2016)

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta Uniqa (od 01.04.2016)

  • Wyciąg z umowy generalnej i OWU Uniqa (od 01.04.2016)

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby PLUS24 Uniqa
 
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne

Assistance
Assistance

GAP
GAP

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie

Ochrona prawna
Ochrona prawna